top of page

Odporúčanie na cisternu Samson PG 25 - 11/2021

Anna Švecová Konateľka PM Hucín

 

Cisternu Samson sme si do podniku kúpili spolu s MF 8690 ako súpravu. Cisternu Samson sme kúpili, nakoľko naša spoločnosť vlastní bioplynovú stanicu rovnako ako aj jej dcérska spoločnosť BASTAV s.r.o., z ktorej je potrebné vyniesť na pole ročne niekoľko tisíc m3 digestátu. Viacerí naši zamestnanci sa po kúpe museli s týmto strojom tzv. zžiť, nakoľko jeho ovládanie nie je úplne najjednoduchšie. Stroj má riadiace jednotky, kde si nastavajú dávku digestátu na ha, a podobné záležitosti. Veľkým prínosom bolo následné dokúpenie sacieho čerpadla, ktoré nám skrátilo dobu čerpania digestátu z cisterien (ktoré máme na autách) do cisterny Samson z doby 20 min/cisterna na dobu 10 minút, čo nám výrazne zvýšilo výkon práce. Súprava Samson + MF 8690 je najviac využívanou súpravou v našej spoločnosti a do roka spraví cca 1600 Mth. Pre nás je veľkým prínosom aj regulovanie dávky digestátu, ako aj jeho rovnomerná aplikácia s cisternou Samson, plus výkonnosť samotnej cisterny skrz dokúpené sacie čerpadlo. S cisternou sme všeobecne spokojní, pracuje už pomaly desiaty rok, a stále pracuje spoľahlivo. Cisterna je viacúčelová, môže sa využívať aj na dovoz vody k postrekom, ale na využitie pre bioplynové stanice ju ostatným zákazníkom AGROTRADE GROUP určite odporúčame, vzhľadom na dlhoročnú spokojnosť a dostupný a rýchly servis.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jozefa Nagya

za značku SAMSON:


Hnojovicové cisterny Samson od dánskeho výrobcu sú veľmi žiadané medzi profesionálnymi užívateľmi. Výrobca sa zameriava na neustále zdokonaľovanie technických ako aj výkonnostných parametrov. Medzi ne okrem iného patria napríklad aj bezkonkurenčné plniace a aplikačné výkony. Jedinečný spôsob ejektorového rýchlo plnenia dokáže naplniť aj najväčšie objemy len za pár minút. Aplikačné odstredivé čerpadlo zároveň zaručuje priebežnú a rovnomernú aplikáciu pri rôznych dávkach, ako aj pri rôznych aplikátoroch. Ďalšou veľkou výhodou aplikátorov Samson je, že každý je vybavený vertikálnym rozdeľovačom so zabudovaným rezno-drviacim ústrojenstvom, aj na neseparovaný tekutý materiál s vyšším obsahom sušiny. Výrobca ponúka veľmi širokú paletu plnenia, napríklad: predné dvojdielné SAP II plniace rameno na prečerpávanie z dovozných cisterien, ako aj zo zapustených jám, ďalej čerpaciu vežu, bočné prídavné hydraulické odstredivé čerpadlo, ako aj bočné ejektorové plnenie, alebo len klasické stacionárne plnenie cez horný lievik. Samotná hnojovicová cisterna je beztlaková a vo vnútri je delená na prednú jednotretinovú a zadnú dvojtretinovú časť. Po naplnení pretlakový ventil prepúšťa materiál do zadnej časti a pri vyprázdňovaní tento efekt funguje opačne. Podstatou tohoto technického riešenia je stále doťažovanie traktora. Hnojovicové cisterny majú veľmi nízko uložené ťažisko, kvôli zabudovaným kolesám do vnútorného objemu, nakoľko tvorí s nápravou jeden celok. Uvedené riešenie zabezpečí bezpečný pohyb aj na nerovných terénoch. Čo sa týka životnosti, výrobca vyrába všetko zo špeciálnej švédskej hardoxovej ocele DOMEX. Je to veľmi ľahká oceľ a hlavne pevnejšia. Materiál je z vonkajšej ale aj z vnútornej strany viacnásobne ošetrený poliuretánovým náterom, epoxidovým náterom, primerom a na záver samotným lakom.


Chceme sa poďakovať aj spoločnosti PM Hucín, ako aj všetkým našim zákazníkom za prejavenú dôveru a želáme im naďalej dobrú prácu so značkou SAMSON.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Jozef Nagy, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 027


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Prezentácia a informácie pre užívateľov našich strojov

 


Comments


bottom of page