top of page

Odporúčanie na cisternu Samson PG 20/25 - 11/2022

Ing. František Szikura, riaditeľ

AGROSTAAR Kráľov Brod

 

Cisternu Samson PG 20 sme kúpili pred piatimi rokmi, v roku 2017. Vlastníme bioplynovú stanicu, kde pri výrobe bioplynu vznikajú fermentačné zbytky (digestát), ktoré využívame ako kvalitné hnojivo. Na vývoz a na rovnomernú aplikáciu tohto digestátu používame túto cisternu s radličkovým aplikátorom CM 6m.


Z dôvodu ceny sme dlho rozmýšľali, či pôjdeme do nákupu klasickej vákuovej cisterny, pri ktorej je vstupná investícia nižšia, alebo si zvolíme inú cestu. Rozhodli sme sa pre druhú variantu a zaobstarali sme si cisternu, ktorá pracuje na princípe ejektoru. Tento systém je oveľa jednoduchší ako klasické čerpadlá a je bezpečnejší. Nemôže dôjsť pri upchatí nasávacej trubice k deformácii cisterny. Taktiež sme chceli efektívnejšie využiť živiny pri zapracovaní digestátu do pôdy.


So strojom vieme pracovať aj v nepriaznivých podmienkach, nakoľko ťažisko je nízko položené, vyprázdňovanie je sekcionálne a zadná náprava traktora je tým pádom stále zaťažená. Aplikácia digestátu do pôdy je veľmi rýchla vďaka aplikačnému čerpadlu s výkonom až 15 000 l/min. oproti vákuovým cisternám, ktoré dosahujú len polovičnú rýchlosť aplikácie. Radličkový aplikátor CM 6m aplikuje digestát stále rovnomerne do pôdy, a tým dokážeme obmedziť únik vzácneho dusíka do ovzdušia.


Hlavné prínosy stroja sú bezúdržbový nasávací systém (ejektor) a zníženie nákladov z dôvodu menšieho počtu prejazdov, nakoľko cisterna dokáže využívať celú jeho kapacitu. Vďaka rovnomernej aplikácii digestátu po celej pracovnej šírke sú rastliny schopné optimálne využiť živiny, čo sa preukáže v budúcich výnosoch.


Stroj nám splnil všetky naše očakávania. Dokážeme robiť väčšie výkony a kvalitnejšie aplikovať. V neposlednom rade sú náklady na údržbu minimálne.


Cisternu Samson PG 20 by sme odporučili každému zákazníkovi, ktorý chce riešiť aplikáciu digestátu alebo močovky efektívne, a nie len sa „zbavovať“ materiálu, hlavne v tomto období, kedy sú ceny umelých hnojív vysoké.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Ing. Júliusa Gyönyöra

za značku SAMSON:


Firma Samson Agro ako špecialista vo výrobe hnojovicových cisterien a rozmetadiel maštaľného hnoja sa dlhé desaťročia usiluje o dosiahnutie maximálnej kvality svojich výrobkov. Výroba prebieha aj v súčasnosti v Dánsku a využíva približne 80 % vlastných komponentov. Toto je samozrejme dôležité nielen pre dosiahnutie kvality svojich výrobkov, ale aj pre flexibilitu vo výrobe. Vysoké zastúpenie na trhu len potvrdzuje túto skutočnosť (Severné Nemecko a Škandinávske štáty podiel cisterien Samson až 80 %). Cieľom firmy je efektívnosť, výkonnosť, pevnosť materiálov, dlhá životnosť a vysoká presnosť aplikácií. Cisterny Samson sa vyznačujú najvyššou priechodnosťou na trhu (hlavne vďaka jedinečnej konštrukcii a sekcionálnemu vyprázdňovaniu, pri ktorom je neustále zaťažená zadná náprava traktora), čo je dôležité najmä v členitých a ťažkých terénoch. Špeciálna povrchová úprava epoxidovou vrstvou, ktorá je pri výrobe samozrejmosťou, garantuje trvanlivosť a dlhú životnosť. Cisterny sa vyznačujú bezvákuovým systémom, ktorý je výhodou nielen pri plnení cisterny (využitie 100 %-nej kapacity), ale aj pri rovnomernej aplikácii. Vysokovýkonné centrifugálne čerpadlo s jeho bezúdržbovým systémom zabezpečuje výkonnosť pri aplikácii a enormnú výkonnosť pri plnení aj vyprázdňovaní. Zvyšovanie výkonnosti je spojené s rovnomernou aplikáciou po celej pracovnej šírke, a tým aj po celej ploche poľa. Vďaka dlhej životnosti, nízkym prevádzkovým nákladom a ich výkonnosti sú tieto stroje veľmi obľúbené najmä vo veľkovýrobných podmienkach.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Július Gyönyör Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 027


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page