top of page

Odporúčanie na cisternu Samson PG 20/25 - 11/2022

Ing. František Szikura, riaditeľ

AGROSTAAR Kráľov Brod

 

Cisternu Samson PG 20 sme kúpili pred piatimi rokmi, v roku 2017. Vlastníme bioplynovú stanicu, kde pri výrobe bioplynu vznikajú fermentačné zbytky (digestát), ktoré využívame ako kvalitné hnojivo. Na vývoz a na rovnomernú aplikáciu tohto digestátu používame túto cisternu s radličkovým aplikátorom CM 6m.


Z dôvodu ceny sme dlho rozmýšľali, či pôjdeme do nákupu klasickej vákuovej cisterny, pri ktorej je vstupná investícia nižšia, alebo si zvolíme inú cestu. Rozhodli sme sa pre druhú variantu a zaobstarali sme si cisternu, ktorá pracuje na princípe ejektoru. Tento systém je oveľa jednoduchší ako klasické čerpadlá a je bezpečnejší. Nemôže dôjsť pri upchatí nasávacej trubice k deformácii cisterny. Taktiež sme chceli efektívnejšie využiť živiny pri zapracovaní digestátu do pôdy.


So strojom vieme pracovať aj v nepriaznivých podmienkach, nakoľko ťažisko je nízko položené, vyprázdňovanie je sekcionálne a zadná náprava traktora je tým pádom stále zaťažená. Aplikácia digestátu do pôdy je veľmi rýchla vďaka aplikačnému čerpadlu s výkonom až 15 000 l/min. oproti vákuovým cisternám, ktoré dosahujú len polovičnú rýchlosť aplikácie. Radličkový aplikátor CM 6m aplikuje digestát stále rovnomerne do pôdy, a tým dokážeme obmedziť únik vzácneho dusíka do ovzdušia.


Hlavné prínosy stroja sú bezúdržbový nasávací systém (ejektor) a zníženie nákladov z dôvodu menšieho počtu prejazdov, nakoľko cisterna dokáže využívať celú jeho kapacitu. Vďaka rovnomernej aplikácii digestátu po celej pracovnej šírke sú rastliny schopné optimálne využiť živiny, čo sa preukáže v budúcich výnosoch.


Stroj nám splnil všetky naše očakávania. Dokážeme robiť väčšie výkony a kvalitnejšie aplikovať. V neposlednom rade sú náklady na údržbu minimál