top of page

Odporúčanie na bakteriálne hnojivo a očkovaciu látku Phylazonit - 12/2021

Ivan Bonda

Agronóm, PD Blatnica

 

Phylazonit používame už od roku 2018. Rozhodli sme sa pre toto bakteriálne hnojivo, pretože spôsobom hospodárenia v minulosti a používaním starých technológií sa stav pôdy stával nevyhovujúcim. Pre nás bol jasný cieľ. Snažili sme sa zvýšiť úrodnosť pôdy, zlepšiť jej stav, prijateľnosť živín, znížiť potrebné dávky priemyselných hnojív a zároveň urobiť niečo pre prírodu. Jednoznačne môžem povedať, že sa zvýšila rýchlosť rozkladu rastlinných zvyškov napríklad u kukurice, čo znížilo živnú pôdu pre patogény a uľahčuje nám to prípravu pôdy. Rovnako tak i po ostatných plodinách sa rastlinné zvyšky rozkladajú skôr. Na dosiahnutie úrod v našich podmienkach potrebujeme nižšie množstvo priemyselných hnojív než v minulých rokoch, a hlavne nemusíme navyšovať dávky, čo je v dnešnej dobe značný náklad. Viaceré prínosy sú subjektívne vyhodnotené, objektívne však môžem povedať že dosahujeme nadpriemerné úrody v porovnaní s naším regiónom, pri podobných pestovateľských technológiách. Dávky hnojív nemusíme zvyšovať pre udržanie rovnakých úrod, čo je dobrý signál o zvyšovaní úrodnosti pôd a zvýšení prístupnosti živín. Máme namontovaný nesený aplikátor na prednom závese traktora, toto riešenie nám vyhovuje hlavne kvôli striedaniu traktorov. Vzadu je zapojený radlicový kultivátor NZ-Aggressive. S touto zostavou a jej výsledkami práce sme veľmi spokojný nakoľko Phylazonit okamžite zapracujeme do zeme, a samotná práca kultivátora je výborná a nepotrebuje následný vstup pre prípravu pred sejbou. Čo sa týka samotného prípravku, sme v celku spokojní, pretože napĺňa očakávania, ktoré voči nemu máme, a postupne zvyšujeme úrodnosť pôdy, čo nám pomáha stať sa viac konkurencieschopným a dosahovať výsledky, ktoré očakávame. Je to prostriedok k dosiahnutiu cieľov obnovy pôdy, ktoré sme si stanovili a v porovnaní s konkurenciou jeho pomer cena/výkon vychádza najlepšie.