top of page

Odporúčanie na listové hnojivá AGROTRADE GROUP - 15/2021

Zoltán Gönczi

SHR, Veľké Trakany

 

Naša rodinná firma hospodári v juhovýchodnom cípe Slovenska v obci Veľké Trakany neďaleko tzv. „Trojmedzia“ SK/UA/HU hranice na výmere okolo 150 ha. V prevažnej miere ide o orné pôdy. Pestujeme obilniny, hlavne pšenicu ozimnú, repku olejku, kukuricu a príležitostne aj iné plodiny, aby sme oživili osevný postup. Napriek malej výmere sú v tejto lokalite rôznorodé pôdy od ľahších pieskov, cez úrodnejšie naplaveniny v povodí rieky Tisy až po extrémne ťažké, často hlavne na jar, zamokrené pôdy. Paradoxné je, že oblasť často trpí suchom, jednotlivé roky a nároky rastlín sú premenlivé. Preto je dôležité spolu s ostatnými agrotechnickými opatreniami klásť veľký dôraz na správne koordinovanú výživu rastlín. Hospodárime bez živočíšnej výroby, preto hnojenie organickými hnojivami je len v minimálnej miere nakúpenými hnojivami, zapracovaním pozberových zvyškov a slamy, alebo zeleným hnojením. Popri základnom hnojení granulovanými hnojivami pri príprave pôdy alebo pri sejbe, je v tejto oblasti z dôvodu častého deficitu zrážok hnojenie počas vegetácie granulovanými hnojivami často neefektívne, lebo granule sa nerozložia a neuvoľňujú sa tak potrebné živiny pre rastliny. Jediný spôsob ako dodať porastom pohotové a ihneď prijateľné živiny v správnom čase, keď to najviac potrebujú je podľa našich skúseností hnojenie tekutými hnojivami na list. Ponuka týchto hnojív na trhu je nesmierne bohatá, no často sú to jednozložkové hnojivá, ktoré obsahujú živiny v ťažko prijateľnej forme, nezriedka aj pri odporúčanom dávkovaní poškodia, popália porasty. Niekedy sa v tom nevyznajú ani samotný výrobcovia a distribútori. Dobrú a odborne zdatnú poradenskú činnosť vykonávajú zástupcovia AGROTRADE GROUP, ktorí majú tieto hnojivá dobre preverené v praxi na svojich dcérskych spoločnostiach. Mimo iného, aj z tohto dôvodu sme sa pred piatimi rokmi rozhodli prvý krát pre nákup listových hnojív z portfólia AGROTRADE GROUP. Postupne sme sa oboznámili s ponukou LH a vyskúšali sme AT Úrodu, AT Mikro Humín, Agribór aj Monochelu Zn. AT Úrodu pravidelne aplikujeme do kukurice v rastovej fáze BBCHO 17 – 32 do výšky kukurice cca 60 cm kým sa to dá robiť traktorovým ťahaným postrekovačom v dávke 30 – 50 l/ha a tiež Monochelou Zn v dávke 1 – 2 l/ha. Ideálne by bolo urobiť ešte jednu aplikáciu do vyššej kukurice, túto aplikáciu sme však robili len raz, lebo služby samochodným postrekovačom sú veľmi nákladné. AT Mikro Humín sme využili pri hnojení ozimín a repky v dávke 6 – 8 l/ha, ideálne spolu s DAM na konci odnožovania, resp. pri objavení sa kvetných pukov pri repke. Agribór v repke sa osvedčil 2x v dávke 0,5 – 2 l/ha podľa podmienok a stavu porastu aplikovaný na jar po prebudení vegetácie a neskôr až po začiatok kvitnutia spolu s AT Úrodou v dávke 30 – 40 l/ha. Ďalšia výhoda je, že tieto LH je možné aplikovať v tank – mixe spolu s ostatnými p