top of page

Odporúčanie na listové hnojivá AGROTRADE GROUP - 15/2021

Zoltán Gönczi

SHR, Veľké Trakany

 

Naša rodinná firma hospodári v juhovýchodnom cípe Slovenska v obci Veľké Trakany neďaleko tzv. „Trojmedzia“ SK/UA/HU hranice na výmere okolo 150 ha. V prevažnej miere ide o orné pôdy. Pestujeme obilniny, hlavne pšenicu ozimnú, repku olejku, kukuricu a príležitostne aj iné plodiny, aby sme oživili osevný postup. Napriek malej výmere sú v tejto lokalite rôznorodé pôdy od ľahších pieskov, cez úrodnejšie naplaveniny v povodí rieky Tisy až po extrémne ťažké, často hlavne na jar, zamokrené pôdy. Paradoxné je, že oblasť často trpí suchom, jednotlivé roky a nároky rastlín sú premenlivé. Preto je dôležité spolu s ostatnými agrotechnickými opatreniami klásť veľký dôraz na správne koordinovanú výživu rastlín. Hospodárime bez živočíšnej výroby, preto hnojenie organickými hnojivami je len v minimálnej miere nakúpenými hnojivami, zapracovaním pozberových zvyškov a slamy, alebo zeleným hnojením. Popri základnom hnojení granulovanými hnojivami pri príprave pôdy alebo pri sejbe, je v tejto oblasti z dôvodu častého deficitu zrážok hnojenie počas vegetácie granulovanými hnojivami často neefektívne, lebo granule sa nerozložia a neuvoľňujú sa tak potrebné živiny pre rastliny. Jediný spôsob ako dodať porastom pohotové a ihneď prijateľné živiny v správnom čase, keď to najviac potrebujú je podľa našich skúseností hnojenie tekutými hnojivami na list. Ponuka týchto hnojív na trhu je nesmierne bohatá, no často sú to jednozložkové hnojivá, ktoré obsahujú živiny v ťažko prijateľnej forme, nezriedka aj pri odporúčanom dávkovaní poškodia, popália porasty. Niekedy sa v tom nevyznajú ani samotný výrobcovia a distribútori. Dobrú a odborne zdatnú poradenskú činnosť vykonávajú zástupcovia AGROTRADE GROUP, ktorí majú tieto hnojivá dobre preverené v praxi na svojich dcérskych spoločnostiach. Mimo iného, aj z tohto dôvodu sme sa pred piatimi rokmi rozhodli prvý krát pre nákup listových hnojív z portfólia AGROTRADE GROUP. Postupne sme sa oboznámili s ponukou LH a vyskúšali sme AT Úrodu, AT Mikro Humín, Agribór aj Monochelu Zn. AT Úrodu pravidelne aplikujeme do kukurice v rastovej fáze BBCHO 17 – 32 do výšky kukurice cca 60 cm kým sa to dá robiť traktorovým ťahaným postrekovačom v dávke 30 – 50 l/ha a tiež Monochelou Zn v dávke 1 – 2 l/ha. Ideálne by bolo urobiť ešte jednu aplikáciu do vyššej kukurice, túto aplikáciu sme však robili len raz, lebo služby samochodným postrekovačom sú veľmi nákladné. AT Mikro Humín sme využili pri hnojení ozimín a repky v dávke 6 – 8 l/ha, ideálne spolu s DAM na konci odnožovania, resp. pri objavení sa kvetných pukov pri repke. Agribór v repke sa osvedčil 2x v dávke 0,5 – 2 l/ha podľa podmienok a stavu porastu aplikovaný na jar po prebudení vegetácie a neskôr až po začiatok kvitnutia spolu s AT Úrodou v dávke 30 – 40 l/ha. Ďalšia výhoda je, že tieto LH je možné aplikovať v tank – mixe spolu s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, čím sa šetria náklady na aplikáciu. Ako prínos aplikácie LH z portfólia AT v porovnaní s rokmi, keď sme ich ešte nepoužívali a dosahovali sme priemerné úrody kukurice pod 10 t, sme si uvedomili, že jednoznačne došlo k navýšeniu úrody v priemere o 1 – 2t. Okrem toho po aplikácii AT Úrody kukurica zo dňa na deň rastie „ako z vody“ nikdy nie je popálená a je radosť na ňu pozrieť. Pri repke a pšenici je to podobne. Porasty sú vyrovnané a odolnejšie a určite sa nám znížili aj náklady na ochranu rastlín. Sme malá firma a musíme dôsledne zvážiť každé euro, ktoré vložíme do nákladov, preto si LH objednávame v predstihu a snažíme sa využiť predsezónne zľavy na nákup LH. Veď napr. pri AT Úrode v kukurici pri cene za liter 0,50€ a dávke 50l, nás jedna aplikácia stojí 25 €/ha. Ak sa zvýši úroda len o 1t, tak to boli veľmi efektívne investované peniaze. S listovými hnojivami z portfólia AT som maximálne spokojný a môžem ich len vrele odporučiť aj ostatným pestovateľom. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť aplikáciu aj o AT Energiu a v dlhodobých plánoch by sme chceli začať aj s pravidelnou aplikáciou bakteriálneho prípravku Phylazonit s cieľom oživiť mikrobiálnu činnosť, sprístupňovať prirodzenú zásobu živín v našej pôde a urýchliť rozklad pozberových zvyškov v pôde.


Vyjadrenie predajcu listových hnojív AGROTRADE GROUP Štefana Kosztyuho


Medzi hlavné prednosti správne zvolenej a aplikovanej listovej výživy rastlín nepochybne patrí, že aj pri malých aplikačných dávkach makroelementov a súčasne pri malých nákladoch na nákup živiny, sa dosahuje výrazné zvýšenie úrody. Súčasne sú v listových hnojivách obsiahnuté aj stopové prvky, tiež nevyhnutné pre rast a vývin. Pri ich aplikácii je možnosť zlučovať agrotechnické úkony hnojenie s aplikáciou pesticídov čo robí listovú výživu výrazne ekonomicky efektívnou. Hnojivami určenými na listovú výživu možno dosiahnuť efektívnejšie zhodnotenie makroprvkov, progresívnejšie optimalizovať výživu rastlín. Dokážeme regulovať obsah nielen základných makrobiogénnych prvkov (N, P, K, Mg, Ca a S), ale aj mikroprvkov a aplikovaním živiny priamo na list umožňujeme rastlinám obísť bariéru, ktorú im do cesty stavia často nepriaznivá pôdna reakcia. Dosahujeme tiež vyššiu kvalitu produktov.

Širšieho praktického uplatnenia sa listová výživa dočkala až v posledných niekoľkých desaťročiach vďaka rozvoju a inovácii postrekovacej techniky používanej v ochrane rastlín. Za pomerne krátku dobu však táto forma výživy zaznamenala veľmi rýchly rozvoj a v posledných rokoch sa stáva štandardnou súčasťou väčšiny pestovateľských technológií.

Za týmito progresívnymi trendmi vo výžive rastlín nezaostáva ani spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r. o., ktorá ako jedna z mála spoločností na Slovensku má vypracovaný systém komplexnej a bezpečnej listovej výživy rastlín, kde systematicky, cez list dodávame rastline kompletný sortiment základných živín, makroživín, mikroelementov, špecifických látok, humátov, regulátorov rastu.

Zo sortimentu z portfólia listových hnojív vyvinutých skupinou AT s bezkonkurenčným pomerom ich ceny na trhu a úžitkovej hodnoty by som spomenul len tie najdôležitejšie, ako sú: AT Úroda, AT Energia Humín, AT Mikro, AT Heptahydrát, AT Tekutá síra s dusíkom a z doplnkových listových hnojív Agribór, Monochela Zn.


Pre viac informácií kontaktujte nášho predajcu:

 

Ing. Štefan Kosztyu Predajca listových hnojív

Tel.: +421 918 497 099


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page