top of page

Odporúčanie na kolesový nakladač JCB 435 S - 2/2021

Ing. Jozef Kanoš

konateľ spoločnosti AGB SERVICE

 

JCB 435 S sme zakúpili od AGROTRADE GROUP v apríli 2017 a do konca roka 2020 má stroj odpracovaných 3250 Mth. Dôvod zakúpenia bolo zvýšenie dennej kapacity a efektívne zvýšenie pracovného času v linkách na zber krmovín pri poskytovaní služieb. Konkrétne tento stroj sme si vybrali po dôkladnom prieskume trhu, kde sme mali zapožičané resp. porovnávané aj konkurenčné stroje a výsledkom bolo rozhodnutie sa pre stroj značky JCB. Nakoľko porovnávané parametre hovorili v prospech značky ako aj predajca resp. sieť servisných stredísk predajcu nám vyhovoval v zámere poskytovať služby v rámci Slovenska. Prácu so strojom hodnotím pozitívne, obsluha si stroj pochvaľuje, ovládanie je veľmi intuitívne, komfort a výhľad z kabíny je veľkým plusom stroja. Hlavným prínosom používania stroja je rýchlosť a jeho takmer neobmedzená výkonnosť pri nakladaní materiálu, ale najmä v senážnej a silážnej kampani, ako aj pri prácach s maštaľným hnojom.


Kĺbový nakladač JCB nám priniesol viacero prínosov, pre príklad: