top of page

Odporúčanie na kolesový nakladač JCB 435 S - 2/2021

Ing. Jozef Kanoš

konateľ spoločnosti AGB SERVICE

 

JCB 435 S sme zakúpili od AGROTRADE GROUP v apríli 2017 a do konca roka 2020 má stroj odpracovaných 3250 Mth. Dôvod zakúpenia bolo zvýšenie dennej kapacity a efektívne zvýšenie pracovného času v linkách na zber krmovín pri poskytovaní služieb. Konkrétne tento stroj sme si vybrali po dôkladnom prieskume trhu, kde sme mali zapožičané resp. porovnávané aj konkurenčné stroje a výsledkom bolo rozhodnutie sa pre stroj značky JCB. Nakoľko porovnávané parametre hovorili v prospech značky ako aj predajca resp. sieť servisných stredísk predajcu nám vyhovoval v zámere poskytovať služby v rámci Slovenska. Prácu so strojom hodnotím pozitívne, obsluha si stroj pochvaľuje, ovládanie je veľmi intuitívne, komfort a výhľad z kabíny je veľkým plusom stroja. Hlavným prínosom používania stroja je rýchlosť a jeho takmer neobmedzená výkonnosť pri nakladaní materiálu, ale najmä v senážnej a silážnej kampani, ako aj pri prácach s maštaľným hnojom.


Kĺbový nakladač JCB nám priniesol viacero prínosov, pre príklad:

  • Zvýšenie denných výkonov – vďaka kĺbovému nakladaču JCB 435 S sa nám podarilo zvýšiť dennú výkonnosť silážnej a senážnej linky kde sme eliminovali prestoje spôsobené čakaním pri silážnych žľaboch. JCB svojou tlačnou silou dokázalo urýchliť vyprázdňovanie odvozových prostriedkov a následné spracovanie krmoviny na silážnom žľabe, čo nám umožnilo zapojiť viac odvozových prostriedkov do linky, a zvýšiť samotný denný výkon samohybnej rezačky.

  • Zníženie nákladov – Samotná linka či už na aplikáciu maštaľného hnoja, alebo výrobu krmovín, v ktorých je používaný JCB 435 S, dokázala znížiť náklady na PHM, alebo náklady spojené so zrýchlením vykonávanej práce. Pri našich klientoch sa držíme pravidla čas sú peniaze, preto sme sa snažili zefektívniť a zrýchliť práce čo sa odrazilo na ušetrenom palive a zvýšení kvality práce.

  • Efektivita práce – JCB 435 S v porovnaní s teleskopickým manipulátorom výrazne znižuje čas potrebný pre naplnenie či už rozmetadla alebo vlečky, poprípade rozvrstvenie hmoty v silážnom žľabe. Na porovnanie – pre naloženie rozmetadla teleskopickým manipulátorom bolo potrebné naložiť 6 až 7 lyžíc, s kĺbovým nakladačom stačia 3, niekedy aj 2 lyžice pre naplnenie čo šetrí čas, PHM a urýchľuje prácu.

Ostatným zákazníkom odporúčame tento stroj najmä z dôvodu ekonomickej návratnosti. Ako službárska firma vidíme ekonomickú návratnosť hlavne v tom že vieme v krátky čas urobiť väčšie množstvo zákaziek vo vysokej kvalite. JCB nám pomáha urýchľovať nakladanie kamiónov, rozmetadiel a slúži ako prostriedok na rozvrstvenie hmoty v žľabe, čiže nám dokáže zefektívniť prácu s linkami, vďaka čomu vieme robiť väčší výkon a znižovať náklady, či už sú to moto hodiny pri prestojoch, zbytočná spotreba nafty a neefektívny pracovný čas strojníka.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Štefana Škorváneka za značku JCB

Všetky dôvody prečo je tento stroj jedinou a správnou voľbou pre službárov a väčšie podniky vystihol zákazník, za produkt manažéra značky JCB môžem len vysvetliť, prečo sa tomuto stroju hovorí „Kráľ silážnych jám“. Je to hlavne preto, že má najvyšší pomer výkonu k hmotnosti stroja, a to 17 HP / tonu. Má veľkú palivovú nádrž 400 litrov pre 24 hodinové nasadenie, aby nebolo nutné tankovať počas nočnej smeny. Krútiaci moment 1186 Nm pri 1300 otáčkach v kombinácii so 6 stupňovou powershiftovou prevodovkou so zámkom meniča na všetkých prevodových stupňoch tvorí najlepšiu možnú pojazdovú zostavu na svete. Keď k tomu pridáme 2 x 132 l/min piestovo axiálne čerpadlá, ktorých celkový prietok je 264 l/min. dostanete „Beštiu“, ktorá na silážnej jame nemá páru.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Štefan Škorvánek Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 160


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page