top of page

Odporúčanie na vápnenie v poľnohospodárstve od AGROTRADE GROUP - 24/2021

Ing. Miroslav Zauška

Konateľ, EUROAGRO Bušince s.r.o.

 

O komplexných službách vápnenia od spoločnosti AGROTRADE GROUP som sa dozvedel z odporúčania susedného podniku PD – Suché Brezovo a od obchodného zástupcu AGROTRADE GROUP. Služby vápnenia som sa rozhodol využiť na základe výhodnej cenovej ponuky. Nikdy som sa síce nezúčastnil na žiadnych ukážkach vápnenia so strojom AT VÁPNAR, ale viem, že spoločnosť AGROTRADE GROUP využíva aj túto formu propagácie, kde zákazník priamo v akcii vidí čo stroj dokáže. Mne stačila dobrá skúsenosť môjho suseda. Na našom podniku sme aplikovali dávku 2t/ha veľmi jemne mletého vápenca. Túto dávku sme stanovili na základe odberu pôdnych vzoriek a následnom vyhodnotení UKSUP. Ako celkové prínosy vápnenia vidíme zníženie kyslosti pôdy a uvoľňovanie živín. Do budúcna uvažujeme aj o variabilnej aplikácii vápenca na základe vytvorenej aplikačnej mapy ku každému pozemku. Preto aj v tomto roku plánujeme využiť služby aplikácie vápna. S vykonanými službami sme boli veľmi spokojní a preto ich vrelo odporúčame aj iným podnikom. Takisto sme boli spokojní aj s celkovou komunikáciu a prístupom obchodného zástupcu.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána k téme vápnenie v poľnohospodárstve


Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o zabezpečuje svojim zákazníkom komplexné služby vápnenia po celom Slovensku. Pôdna reakcia významne ovplyvňuje vlastnosti pôdy a je jedným z najdôležitejších parametrov pôdnej úrodnosti. Ovplyvňuje rozpustnosť látok, biochemické reakcie, štruktúru pôdy a prístupnosť živín k rastlinám.

Vápnením zlepšujeme životné podmienky pre pôdne organizmy. Veľmi jemne mletý vápenec CaCO3 (uhličitan vápenatý) sa používa ako pomocná pôdna látka na úpravu kyslých pôd (dávkovanie podľa pH pôdy, pôdneho druhu a kultúry). Vápnik sa z veľmi jemne mletého vápenca uvoľňuje pozvoľne, pomalšie, keďže v pôde je dostatok kyselín, zvyčajne počas obdobia 2 ‐3 rokov.

AT VÁPNAR je špeciálny stroj, vyrábaný ako slovenský výrobok certifikovaný spoločnosťou Agrotrade Group spol. s r.o. pre aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca. Určený je pre veľké podniky a podniky služieb. Zabezpečuje vysoký denný výkon, šetrnosť k pôde a výnimočný je aj v tom, že umožňuje variabilnú zmenu dávky na základe pripravených aplikačných máp.

Podvozok: Využili sme kvalitný a odolný podvozok od nemeckej firmy KRAMPE – typ SK 600, ktorý firma vyrába ako špeciál pre dovoz abrazívnych materiálov - štrku a piesku. Podvozok je technicky značne nad dimenzovaný, aby vydržal vysoké zaťaženie v poľných podmienkach a vyznačuje sa vysokou torznou pevnosťou a nosnosťou.

Nadstavba má objem 19 m3, je oceľová, uzavretá a rýchlo sa naplní z cisterny pomocou tlakovej hadice, alebo je možné plniť aj nakladačom alebo prekladacím vozom zhora po otvorení nadstavby.

Dávkovanie a aplikácia je riadená GPS navigáciou RAVEN Envisio II Pro, do ktorej je možné nahrať ap­likačnú mapu pre variabilné dávkovanie vápenca. Materiál sa posúva a dávkuje reťazovým pogumovaným dopravníkom šírky 600 mm. Závitovky majú pracovnú šírku 2 x 7 metrov a sú vybavené elektrickým ovládaním zmeny veľkosti štrbín pre presné variabil­né dávkovanie. Dávkovanie veľmi jemne mletého vápenca je možné v dávkach od 300 kg/ha až do 5000 kg/ha.


Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Stanislav Košan Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 676


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Commentaires


bottom of page