top of page

Odporúčanie na prekladací voz Güstrower GTU 25 - 27/2021

Ing. Ladislav Kováč Konateľ MATEX, s.r.o.

 

Tento stroj sme zakúpili v roku 2020 z dôvodu sťažených podmienok na začiatku žatvy kedy došlo k zamokreniu pôd a zberových parciel. Stroj pre nás technicky nebol neznámy, nakoľko sme sa nákupom podobnej techniky chceli zaoberať. Agrotrade Group spol. s r.o. nám v uvedenej situácii dokázali stroj dodať v priebehu pár dní. S prácou stroja som maximálne spokojný, využili sme ho pri žatve obilnín, pri prihnojovaní ozimín na jar, ako aj pri manipulácii a preprave priemyselných hnojív. Pri zberových prácach jednoznačne zvyšuje výkon zberovej techniky a celej linky, a pri prihnojovaní ušetríme jedného pracovníka s manipulátorom na poli. Nahrádza pri zvoze od kombajnov naše cestné nákladné automobily bez pohonu všetkých kolies, ktoré sa na pole v danej situácii nedostali. Situácia bola minulú žatvu taká, že traktor s výkonom 160 HP mal problém z poľa stiahnuť 10 t náves. Pred obstaraním prekladacieho voza našich 5 kombajnov obsluhovali štyri nákladné autá – aj súpravy a tri traktory s návesmi. Tento stroj túto potrebu znížil aj pri vzdialenejších parcelách. Podrobnú ekonomickú analýzu zníženia nákladovosti žatvy sme ešte nestihli vykonať, môžem však potvrdiť, že čo sa týka denného výkonu zberovej techniky, je podstatne väčší. Takisto môžem potvrdiť aj úsporu jednej súpravy traktora s prívesom, ktorý sme mohli využiť pri iných prácach. Naša spokojnosť so strojom je maximálna a sme radi, že sme o tento stroj rozšírili náš strojový park. Stroj v maximálnej miere uspokojil naše potreby a zefektívnil využitie zberovej techniky a ľudí. Nákup podobnej techniky prekladacieho vozu sme zvažovali už dlhšiu dobu, daná situácia len urýchlila naše rozhodnutie. Potvrdilo sa nám, že to nie je len jednoúčelový stroj. Preto môžem ostatným pestovateľom nákup tohto stroja a značky len odporučiť!