top of page

Odporúčanie na vápnenie od AGROTRADE GROUP - 31/2021

Pavel Backo

výkonný riaditeľ, PD Suché Brezovo

 

O možnostiach vápnenia od spoločnosti AGROTRADE GROUP ma informoval obchodný zástupca. Túto službu som sa rozhodol využiť na základe vybavenosti a mechanizácie, konkrétne stroja AT Vápnar - slovenský výrobok certifikovaný spoločnosťou Agrotrade Group spol. s r.o pre aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca. O tomto stroji som vedel už predtým, keďže som sa zúčastnil na viacerých ukážkach a výstavách, kde bol prezentovaný. V našom podniku sme priemerne aplikovali 2 tony veľmi jemne mletého vápenca na hektár. Túto dávku sme stanovili na základe rozborov pH pôdy. Zatiaľ neuvažujeme o variabilnej aplikácii vápenca na základe vytvorenej aplikačnej mapy ku každému pozemku, aj keď o tejto možnosti vieme. S vykonanými službami sme boli všeobecne spokojní, preto tieto služby využívame na pravidelnej báze. Prínos v úprave pH je viditeľný na parcelách, na ktorých bolo vykonávané vápnenie. Preto predbežne plánujeme využiť služby aplikácie veľmi jemne mletého vápenca aj v najbližšom období. Vďaka pozitívnych skúsenostiam a viditeľným prínosom by sme určite odporučili službu vápnenia od AGROTRADE GROUP aj ostatným poľnohospodárom.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košana za AT VÁPNAR


Neoddeliteľnou súčasťou úspešného farmára je sledovanie pH na obhospodarovaných pozemkoch. Pôdna reakcia (pH) je základným agrotechnickým parametrom. Kyslé alkalické pôdy upravujeme aplikáciou veľmi jemne mletého vápenca CaCo3 (uhličitan vápenatý), ktorý sa používa ako pomocná látka na úpravu kyslých pôd. Vieme, že negatívny vplyv kyslej alkalickej pôdy spôsobuje neschopnosť rastlín využiť z pôdneho roztoku rozpustný fosfor, draslík, horčík. Mobilita živín v pôde je veľmi výrazne závislá od biologických, fyzikálnych a chemických parametrov pôdy. Tieto vlastnosti sa premietajú v pôdnej reakcii a tak pôdna reakcia ja faktorom, ktorý určuje a ovplyvňuje prijateľnosť živín. Spoločnosť Agrotrade Group zabezpečuje aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca CaCo3 strojom AT Vápnar. Vápenec sa na pole dováža cisternami a okamžite je priamo aplikovaný na daný pozemok v dávkach podľa požiadavky agronóma a chemického rozboru pôdy.

AT VÁPNAR je stroj vyrábaný spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o Rožňava.Určený je na aplikáciu veľmi jemného vápenca v dávkach od 0,3 až 5,0 t/ha. Pracovný záber stroja je 14 m. Skladá sa z dvoch 7 m závitoviek, cez ktoré je za pomoci šnekových dopravníkov aplikovaný veľmi jemne mletý vápenec, ktorý samospádom po gumovom páse padá na pôdu a tak nedochádza zbytočnému úletu látky mimo určené miesto.

Celá aplikácia je riadená elektronicky za použitia presnej GPS navigácie RAVEN. Dávkovanie nastavujeme manuálne t. j., že na celú plochu poľa aplikujeme jednu dávku, alebo na základe rozborov pôdy vytvárame aplikačné mapy a tak je dávka riadená podľa tejto mapy.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Stanislav Košan Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 676


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Kommentit


bottom of page