top of page

Odporúčanie na VÄDERSTAD RAPID RD 400 S - stroj na komplexnú prípravu pôdy a sejbu - 38/2022

Ing. Lukáš Kožuch - hlavný mechanizátor

WAK s.r.o., Veľké Kapušany

Na foto z ľava: Ing. Lukáš Kožuch – hlavný mechanizátor, Martin Tomáš – obsluha

 

WAK s.r.o. je podnik zameraný hlavne na rastlinnú výrobu a z časti aj živočíšnu výrobu. Čo sa týka pestovania rastlín, je sústredené v prevažnej miere v katastrálnom území obcí Ložín a Bracovce. Z celkovej výmery obhospodarovanej plochy 1840 ha je asi 1600 ha ornej pôdy. Venujeme sa pestovaniu husto siatych obilnín na výmere 750 ha, repky asi 300 ha, sóje 400 ha a kukurice 150 ha.

Zabezpečenie kvalitnej sejby uvedenej osevnej plochy v optimálnom agrotechnickom termíne si vyžaduje spoľahlivú sejaciu techniku. Preto na jar v roku 2020 vedenie našej firmy rozhodlo, že našu staršiu, ale stále ešte spoľahlivú a udržiavanú sejačku Väderstad Rapid RDA 600S nahradí novou Väderstad Rapid RD 400S, ktorú sme zakúpili od AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Rožňava. Nebolo pochýb, že to bude znova Rapid-ka, lebo s prácou starej sme mali pozitívne skúsenosti a pracovala k našej plnej spokojnosti. Boli sme si vedomí, že je to už dlhé roky a aj v súčasnosti jedna z najlepších sejačiek na trhu. Koncepčne je zvláštna a odlišná od prevažnej väčšiny sejačiek – výsevné disky sú pred utláčacími kolesami a výrobca ju permanentne technicky inovuje. Pre 4 m mechanickú verziu sme sa rozhodli preto, lebo kapacitne nám postačuje, denný plošný výkon je dostatočný, nevyžaduje až takú veľkú ťažnú silu a v neposlednom rade bola jej cena podstatne nižšia, ako u 6 m pneumatickej verzii. Naše rozhodovanie ovplyvnila aj blízkosť servisného strediska v Dúbravke, vysoká odbornosť servisných technikov AGROTRADE GROUP spol. s r. o., pomerne ľahká údržba, výborná dostupnosť a prijateľná cena hlavne opotrebiteľných náhradných dielov.

Nová sejačka je pre náš podnik určite veľkým prínosom, lebo kvalitou sejby obilnín, repky aj sóje, presnosťou výsevu a hĺbky sejby sa jej skoro žiadna sejačka nevyrovná a aj ako použitá si dlho zachováva vysokú predajnú hodnotu. Z tohto dôvodu a na základe vlastnej pozitívnej skúsenosti viem túto sejačku všetkým poľnohospodárskym podnikom odporučiť.


Vyjadrenie produktového manažéra za značku Väderstad Ing. Jána Cveka, PhD.:


Je trošku zvláštne, že Veľké Kapušany volili opačný postup ako väčšina súčasných firiem, a to prechod od väč