top of page

Odporúčanie na výstavbu HV Hál od AGROTRADE GROUP - 45/2021

Slavomír Calek

konateľ AT NAWARO

 

Firma AGROTRADE GROUP spol. s r.o. sa zaoberá okrem iného aj poľnohospodárskymi stavbami. Jednou časťou zo stavebnej činnosti pre poľnohospodárov je aj výstavba HV HÁL. Prvá výstavba HV Hál a silážnych žľabov začala už v roku 2007. Tieto stavby ponúkajú jednoduché univerzálne riešenie pre skladovanie najrôznorodejšej poľnohospodárskej produkcie. V čase nevyužívania priestorov pre skladovanie poľnohospodárskej produkcie je možné využiť ich aj pre rôznorodé iné skladovanie, napr. strojov.

Na aký účel možno HV Halu využiť? HV Halu je možné využiť najmä na skladovanie:

  • suchého obilia s možnosťou spodného prefukovania, aj s chladením

  • senáže, siláže, bez pôsobenia poveternostných vplyvov

  • maštaľného hnoja, po dobudovaní systému monitorovania priesakov a záchytnej nádrže

  • voľne uloženej resp. balíkovanej slamy, sena, energetických plodín

  • osív, sadív, hnojív a krmív voľne ložených, alebo vo vreciach či vakoch

  • na krátkodobé alebo dlhodobé uskladnenie strojov, technológií, stavebného materiálu (s možnosťou uzamykania)

Jednoducho všetkého, čo Vás napadne a čo si Vaše okolie žiada! ​ Aké je stavebnotechnické riešenie haly?

  • Hala je projektovaná na konštantnú ložnú šírku 2 x 15 m a modulárnu dĺžku podľa potreby zákazníka, odstupňovanú po 4,5 m.<