top of page

Odporúčanie na výstavbu HV Hál od AGROTRADE GROUP - 45/2022

Ing. Slavomír Calek

konateľ AT NAWARO

 

Spoločnosť AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. sa okrem iného venuje aj stavebnej činnosti pre poľnohospodárov, ku ktorej patrí aj výstavba HV HÁL. Tieto stavby ponúkajú jednoduché univerzálne riešenie pre skladovanie najrôznorodejšej poľnohospodárskej produkcie.

V čase nevyužívania priestorov pre skladovanie poľnohospodárskej produkcie je ich možne využiť aj pre rôznorodé iné skladovanie. (napr. strojov)

Prvá výstavba HV Hál a silážnych žľabov začala už v roku 2007.

Na aký účel možno HV Halu využiť?

HV Halu je možné využiť najmä na skladovanie:

 • suchého obilia s možnosťou spodného prefukovania, aj s chladením,

 • senáže, siláže, bez pôsobenia poveternostných vplyvov,

 • maštaľného hnoja, po dobudovaní systému monitorovania priesakov a záchytnej nádrže,

 • voľne uloženej resp. balíkovanej slamy, sena, energetických plodín,

 • osív, sadív, hnojív a krmív voľne ložených, alebo vo vreciach či vakoch,

 • na krátkodobé alebo dlhodobé uskladnenie strojov, technológií, stavebného materiálu (s možnosťou uzamykania) - jednoducho všetkého, čo vás napadne a čo si Vaše okolie žiada.

Aké je stavebnotechnické riešenie haly?

 • Hala je projektovaná na konštantnú ložnú šírku 2 x 15m a modulárnu dĺžku podľa potreby zákazníka, odstupňovanú po 4,5 m.

 • Stredom a po stranách je vedená monolitická železobetónová stena s výškou 4 m od podlahy (výšku steny možno vyhotoviť podľa požiadaviek).

 • Celková bočná výška haly je 8 m (celkovú výšku haly možno vyhotoviť podľa požiadaviek).

 • Podlaha je vyhotovená z betónu a vystužená sieťou, vhodná pre pojazd vozidiel. V prípade potreby technológie je predom prispôsobená na daný účel.

 • Stredová stena a bočne steny sú zároveň nosným prvkom pre oceľové stĺpy a strešnú konštrukciu, ktorá sa na ne ukotví.

 • Možné vyhotovenie aj ako silážny žľab s predprípravou na budúce prestrešenie a opláštenie na Halu.

 • Hala je voči nepriaznivým podmienkam opláštená a vybavená presvetľovacími a odvetrávacími prvkami.


Čelný pohľad na HV Halu ​
Čelný pohľad na HV Halu

Technické a kapacitné dáta haly:

 1. Dĺžka modulu: 4,5 m

 2. Ložná výška pre obilie, maštaľný hnoj, senáž, siláž: 4 m

 3. Ložná výška pre seno, slamu, balíky: 8 m

 4. Ložná šírka: 30 m

 5. Zastavaný objem na 1 bm haly: 240 m3

Priečny rez HV Halou
Priečny rez HV Halou

Aká je manipulácia so skladovaným materiálom?

 • Na manipuláciu s materiálom sa používa teleskopický manipulátor

 • Hala môže byť vybavená aj naskladňovacím dopravníkom pre obilie

​​Je možnosť nainštalovania technológie do HV Haly?

 • Uskladnené zrniny je možné prostredníctvom kanálov zabudovaných v podlahe prevzdušňovať.

 • Po inštalácií vzduchotechniky je ho možné zároveň aj chladiť.

 • Halu je možné prepojiť s pozberovou úpravou zrnín PUZ, a takto využiť jej kapacity.


Vyjadrenie riaditeľa stavebnej skupiny, Ing. Jána Šimka:


Stavebnú skupinu v súčasnosti tvorí skupinu 25 - 30 pracovníkov, v ktorej si našli uplatnenie rôzne stavebné profesie počnúc murármi, stavebnými zámočníkmi, vodoinštalatérmi, maliarmi, ako aj obsluha stavebných strojov.

Profil stavebnej skupiny sa postupne vykryštalizoval do dnešnej podoby a hlavným zameraním sa stali poľnohospodárske stavby (tzv. HV haly, bioplynové stanice, maštale, silážne žľaby, atď.). Na týchto stavbách sa spotrebovalo ročne aj cca. 5 000 m3 betónu, ktorý vo väčšine prípadov bol vyrobený priamo na stavenisku.


Vybrané zrealizované projekty:


 • administratívna budova (Rožňava)

 • montážna hala (Rožňava)

 • mechanizovaný sklad (Rožňava)

 • dojáreň dojníc (Zemplínska Teplica)

 • dojáreň oviec (Horný Turček)

 • skladové priestory (Rožňava)

 • prekrytá hala na uskladnenie hnoja (Gemerská Ves)

 • viacúčelová hala na uskladnenie poľn. produktov (Dúbravka)

 • rekonštrukcia administratívnej budovy (Dúbravka)

 • maštale na výkrm hovädzieho dobytka (Gemerská Ves)

 • HV hala na uskladnenie poľn. produkcie (Dubník)

 • HV hala na uskladnenie poľn. produkcie (Rozhanovce)

 • silážny žľab RD (Plavnica)

 • bioplynová stanica - stavebná časť (Rozhanovce)

 • rekonštrukcia maštale hovädzieho dobytka (Rozhanovce)

 • rekonštrukcia administratívnej budovy (Gemerská Ves)

 • prestavba skladových priestorov (Rožňava)

 • silážny žľab AT DUNAJ (Dubník)

 • silážny žľab (Kráľov Brod)

 • silážny žľab (Rozhanovce)

 • bioplynová stanica (Dubník)

 • sklad organických hnojív (Podhorany)

 • rekonštrukcia silážneho žľabu (Gemerská Ves)

 • viacúčelová hala AT BABKA (Veľký Krtíš)

 • maštaľ pre produkčné a suchostojace kravy (Dubník)Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Slavomír Calek Konateľ AT NAWARO

Tel.: +421 905 497 488


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page